THỰC HIỆN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ Ô TÔ CHO TOYOTA DŨNG TIẾN PHÚ YÊN